Recyklace

Recyklace

Disponujeme moderní drtící jednotkou RESTA 50/70, vlastním recyklačním parkem a deponií.